17. Latareusa JVD

 
 

Foto: Hopp: Krister Lindh Porträtt: Sofie Lindberg

Kön Födelseår Reg. Nr. Mankhöjd Inriden Momspliktig
Sto 2016 04-16-3639 167cm Ja Ja

Vittorio

Calippo

Concerto II

Gunda IV

Ma Belle

Martel xx

Beauty I

Etareusa

Indoctro 95108

Capitol I

Vanessa VII

Litareusa

Legaat

Itareusa

Ägare: Stall Spetz
Uppfödare: J. Dresen

Etareusa 2009 5 avkommor 2013-2019
2013 Itareuso hingst e. Vittorio
2016 Latareusa JVD sto e. Vittorio
2017 Metareusa JVD sto e. George
2018 N Tereusa JVD sto e. Cape Coral RBF Z
2019 Otareusa JVD sto e. Ultimo van ter Moude

Litareusa 1993 10 avkommor 1997-2014 Msv hoppning
1997 Pitareusa Sto e. Andiamo Sv intern hoppning (160)
(Yann Candele, CAN)
2001 Undercontract Val. e. Andiamo Sv intern hoppning (160)
(Marcel Marschall, GER)
2006 Barichello Hingst e. Ustinov Sv intern hoppning (145)
2010 Etareusa Sto e. Indoctro

Illusion (Itareusa) 1990 3 avkommor 1993-2006 Sv intern hoppning (160)
(Tani Zeidler, CAN)
1993 Litareusa Sto e. Legaat Msv hoppning
2006 Lavender 2F Sto e. Laurin Holstein Msv hoppning
2006 India Blue ZF Sto e. Mr. Blue Sv inter hoppning (145)

Video & hemsida: ekofarmen