Telefonbud

Om du inte har möjlighet att närvara vid auktionen men ändå vill bjuda på en häst går detta att ordna via telefonbud.

Skicka ett mail senast 2 dagar innan auktionen (torsdag 31 oktober) till sshsauktion@gmail.com där du anger:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Häst som du är intresserad av (katalognummer och namn)
  • Referenser i Sverige eller annanstans

Vi har flera personer som kan hjälpa dig med att lägga bud via telefon och du kommer att bli kontaktad i god tid innan auktionen börjar för att gå igenom detaljerna.

Möjlighet att följa auktionen via Webb-TV finns också för att följa budgivningen bättre.