Följ auktionen på nätet

För alla som inte har möjlighet att följa auktionen på plats i Flyinge kommer den att sändas live via Equisport.tv!